VII sesja Rady Miasta

aktualizacja: 2019-04-22 12:04:00     nr wiadomości: 39022     przeczytano: 4888     Ilość komentarzy komentarze: 3

24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się VII sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Perspektywy rozwoju TBS jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale  mieszkalne (program Mieszkanie Plus).

 5. Polityka społeczna miasta – działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

  1. ocena zasobów pomocy społecznej w roku 2018 w aspekcie form wsparcia udzielanych osobom samotnym i  chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

  2. realizacja programów „Rodzina Trzy +” oraz „Grajewska Karta Seniora”.

 6. Informacja na temat działalności jednostek na rzecz środowiska seniorów i zabezpieczania potrzeb w tym zakresie:

  1. Klub Seniora,

  2. Środowiskowy Dom Samopomocy.

 7. Informacja z realizacji Programu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  1. działania profilaktyczne, w tym w szkołach,

  2. funkcjonowanie Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”,

  3. działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2018 r.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

  2. określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Grajewo;

  3. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego terenów położonych w rejonie ulic Spokojnej i Wojska Polskiego;

  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie”;

  5. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;

  6. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;

  7. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

  8. udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;

  10. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.

 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta Grajewo.

 3. Sprawy różne.

 4. Zamknięcie VII sesji Rady Miasta.

 

Kiedy radni wraz z Burmistrzem spotkają się z mieszkańcami ? Widze sprawozdanie zPMK ds.Rozwiązywania Problemow Alkoholowych to fajnie. Co sadzicie radni o sklepach wokoł szkół na Mickiewicza. Nie przeszkadza wam widok butelek ,smieci na tych ulicach , w parku na Strażackiej? Czy to normalne? Czy nie uważacie ,że ta część Grajewa zamienia sie w plagę. Żadnych prac w tej części miasta? nawet park nie doczeka sie dokończonych alejek ? Szkoda.
Napisał: Obserwator dodano: 2019-04-22 08:22:48

Proszę o zadanie pytania/ - Gdzie jest obiecana stacja pomiarowa ???
Napisał: Mieszkaniec bloku dodano: 2019-04-23 22:28:59

Pytanie: ile mamy dokumentacji, która leży na półkach. Ile to nas kosztowało?
Napisał: Krytykant dodano: 2019-04-24 11:50:34

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.