V sesja Rady Powiatu

aktualizacja: 2018-12-21 14:04:22     nr wiadomości: 38070     przeczytano: 5499     Ilość komentarzy komentarze: 0

V sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 28. grudnia  2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,

  2. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej  powiatu grajewskiego na lata 2018-2023,

  3. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023,

  4. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na 2019 r.,

  5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kołakach, gmina Rajgród,

  6.  w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu, stanowiącego własność Powiatu Grajewskiego, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym,

  7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/234/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

  8. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/287/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego,

  9.  w sprawie wyboru delegata Powiatu Grajewskiego do Związku Powiatów Polskich.

 4. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

 5. Zamknięcie sesji.   

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.