Via Baltica: Planują odwierty

aktualizacja: 2019-05-17 12:36:44     nr wiadomości: 39234     przeczytano: 6029     Ilość komentarzy komentarze: 0

Marszałek województwa podlaskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 28 marca 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r. z prośbą o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych na potrzeby wykonania dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla przedsięwzięcia pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka- Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła) wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 64”, województwo podlaskie, powiaty: łomżyński i Miasto Łomża, gminy: Łomża, Miasto Łomża, Piątnica.

Celem zamierzonych prac i badań geologicznych jest uzupełnienie rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji drogowej. Wyniki projektowanych prac mają stanowić podstawę opracowania dodatku do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Zakres projektowanych prac obejmuje m. in. wytyczenie punktów badawczych, wykonanie 114 otworów wiertniczych oraz 76 sondowań o głębokościach od 12,0 m do 25,0 m p.p.t., pobór oraz badania laboratoryjne próbek gruntu i wody, obserwację i pomiar poziomu zwierciadła wody gruntowej, likwidację otworów poprzez zasypanie w kolejności zalegania warstw z ubijaniem gruntu w strefie występowania gruntów wilgotnych oraz opracowanie dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – czytamy w obwieszczeniu.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.