Via Baltica - kolejny odcinek

aktualizacja: 2019-09-27 07:54:19     nr wiadomości: 40321     przeczytano: 6965     Ilość komentarzy komentarze: 0

26 września br. Wojewoda Podlaski wydał pozwolenie na budowę ponad 16 km drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, na odcinku węzeł Kolno – węzeł Stawiski oraz budowę drogi krajowej nr 63 na długości około 2,3 km. To kolejny fragment strategicznej dla naszego regionu trasy Via Baltica.

Jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki zakres robót budowlanych obejmuje:

  • budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-61 od km 0+000 do km 16+432,00 (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku),

  • budowę jednojezdniowej drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km,

  • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Górki Zachód” kat. I km ok. 3+600 wraz  z infrastrukturą,

  • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Górki Wschód" kat. I km ok. 3+600 wraz z infrastrukturą,

  • budowę węzła drogowego "Kolno" w km ok. 1+000,

  • przebudowę odcinków istniejących dróg powiatowych oraz gminnych,

  • budowę dodatkowych jezdni oraz zjazdów do istniejących działek,

  • budowę ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych wzdłuż przebudowywanych dróg,

  • budowę elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, dreny),

  • budowę 23 obiektów inżynierskich w tym: 13 obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt,  10 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową,

   budowę 36 zbiorników (retencyjnych i infiltracyjnych otwartych).

 

  - fot. UW w Białymstoku
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.