Wieści z Gminy

aktualizacja: 2020-05-21 12:29:39     nr wiadomości: 42407     przeczytano: 3661     Ilość komentarzy komentarze: 0

19 maja br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego opublikowana została uchwała nr 102/XVII/20 Rady Gminy Grajewo w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Zgodnie z przyjętym aktem termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej w czerwcu 2020 r. przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z wyżej wymienionego powodu, powinien złożyć do 15 czerwca 2020 r. oświadczenie stanowiące załącznik do podjętej uchwały.

Dokument można złożyć w formie elektronicznej przez skrzynkę podawczą EPUAP organu podatkowego, podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo.

Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie - art. 56. § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.