Wieści z Radziłowa

aktualizacja: 2018-02-13 11:43:30     nr wiadomości: 34323     przeczytano: 3186     Ilość komentarzy komentarze: 0

12 lutego 2018 r. w Białymstoku Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał umowę pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Radziłów na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo".

w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja znacząco poprawi jakość warunków dojazdu mieszkańcom do miejscowości Zakrzewo,  przyczyni się do całościowego wzrostu atrakcyjności infrastrukturalnej obiektom w tejże miejscowości oraz rozwiąże istniejący problem odprowadzania wód opadowych.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie przebudowana droga gminna nr 104139B od miejscowości Zakrzewo w km 0+000,00 – 0+303,00, w tym:

  • wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
  • odtworzenie rowów przydrożnych i przebudowa istniejących przepustów,
  • utwardzenie poboczy i zjazdów.

 
Wartość uzyskanego dofinansowania: 235 435 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin realizacji - do 31.07.2018 r.


/e/

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.