Wieści z Radziłowa

aktualizacja: 2019-04-19 08:26:49     nr wiadomości: 39030     przeczytano: 3185     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi gminnej w miejscowiści Karwowo, gm. Radziłów.

Zakres prac na odcinku łączącym Karwowo z Ostrowikiem i Okrasinem obejmuje m.in.: wykonanie robót przygotowawczych, podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca – grubość 6 cm, warstwa ścieralna – grubość 4 cm) oraz roboty wykończeniowe wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie za kwotę 453 617,91 zł zrealizuje lokalne przedsiębiorstwo drogowo – mostowe. Inwestycja została dofinansowana w wysokości 179 203,18 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Planowany termin zakończenia inwestycji ustalono na sierpień 2019 r.

 
  - fot. UG Radziłów
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.