Wnioski na stypendium naukowe

aktualizacja: 2018-10-01 13:46:14     nr wiadomości: 37274     przeczytano: 3957     Ilość komentarzy komentarze: 0

Tylko do 10 października można składać wnioski w sprawie stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2017/2018.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie województwa podlaskiego, którzy uzyskali łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce - uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00; byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście (Kancelaria ogólna - parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na adres:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Stypendia zostaną przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2017/2018 wyniesie 4 000 zł.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.