Wsparcie na założenie firmy

aktualizacja: 2018-04-13 11:30:26     nr wiadomości: 34926     przeczytano: 5129     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedsiębiorczy subregion łomżyński - to tytuł projektu, który zrealizuje Powiat Łomżyński i Łomżyńskie Forum Samorządowe. Dzięki niemu mieszkańcy subregionu mogą starać się o wsparcie na założenie firmy. Dofinansowanie z RPO do tego przedsięwzięcia to niemal 2 mln zł.

Umowa została podpisana 12 kwietnia br.

– W ramach RPO dokładamy prawie 2 miliony złotych do przedsięwzięcia, realizowanego w subregionie łomżyńskim – mówił Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Powiedział również, że wsparcie z programu regionalnego kierowane jest do przedsiębiorców, którzy już dobrze radzą sobie na rynku, ale też do osób, które dopiero zakładają działalność. – Nie da się tego zrobić bez pomocy podmiotów, które mogą im doradzić jak prowadzić firmę – podkreśla wicemarszałek Maciej Żywno.

Z kolei Lech Szabłowski, wicestarosta łomżyński mówił o tym, jak ważny jest ten projekt dla mieszkańców subregionu łomżyńskiego. Efektem jego realizacji ma być 40 nowych działalności gospodarczych. Wicestarosta poinformował również, że projekt się rozpoczął, a chętni do wzięcia w nim udziału mogą się już zgłaszać.

Do kogo jest skierowane wsparcie na założenie własnego biznesu?
Grupa docelowa wszystkich tego typu projektów jest ta sama: osoby bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo od 30 roku życia, które jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli po 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotne i o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektów mogą liczyć na doradztwo i szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, a także na dotację inwestycyjną (ok. 23-24 tys. zł na osobę) i tzw. wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy prowadzenia działalności (doradcze i finansowe – przez pierwsze pół roku do 1850 zł, przez kolejne pół opłacane będą składki ZUS).

Podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa i Powiatem Łomżyńskim jest już ostatnią umową z pośrednikiem oferującym pomoc w założeniu własnego biznesu. Samorząd wraz z partnerem – Łomżyńskim Forum Samorządowym – zrealizuje projekt w ramach RPO skierowany do 45 mieszkańców powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, grajewskiego oraz Łomży i gmin Tykocin, Zawady.

Jego uczestnicy będą mogli skorzystać ze szkoleń grupowych, doradztwa w zakresie prowadzenia firmy oraz inwestycji związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, a także z dotacji inwestycyjnej (minimum 10 proc. dotacji zostanie przeznaczonych dla osób, które założą firmy wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu) i wsparcia pomostowego, trwającego 12 miesięcy.

Konkurs, w którym został wybrany do dofinansowania projekt Powiatu Łomżyńskiego jest drugim i ostatnim w tej perspektywie. Łącznie w dwóch konkursach z działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych zostało zawartych 19 umów z pośrednikami. Ich wartość to 35,1 mln zł. W wyniku realizacji ma powstać 712 nowych firm, a przeszkolonych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zostanie 989 osób.

Wsparcia można szukać (pośrednicy wybrani w drugiej edycji konkursu 2.3)?

Subregion łomżyński (miasto Łomża, powiaty: łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, grajewski, gminy Tykocin i Zawady)

  • Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży (projekt „Łomżyńscy pionierzy”) janski.edu.pl, tel. 86 216 50 19, termin realizacji: 01.03.2018-29.02.2020

  • Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. (projekt „Zakładam firmę – chcę mieć pracę!”), tel. 601 858 101, termin realizacji: 05.2018-31.01.2020

  • Powiat Łomżyński (projekt: „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”) powiatlomzynski.pl, tel.  86 215 69 00, termin realizacji: 01.04.2018-30.11.2019 

Jeśli nie otrzymasz dotacji…

Dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo od 30. roku udzielane są pożyczki na: bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu.

Pośrednik: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (biuro w Łomży), www.farr.pl,  tel. 862 198 865 (za: Wrota Podlasia)

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.