XX sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2020-05-22 12:38:30     nr wiadomości: 42418     przeczytano: 3396     Ilość komentarzy komentarze: 0

Dnia 27 maja 2020 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali  widowiskowej Grajewskiego Centrum Kultury.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności mieszkańcy proszeni są o nieuczestniczenie w posiedzeniu ze względów bezpieczeństwa. Po uzgodnieniach z Burmistrzem Miasta Grajewo w obradach nie wezmą udziału również naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek organizacyjnych, jak również prezesi spółek.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
 4. Informacja na temat działań związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 5. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości żądaniach w związku ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydanych decyzjach w sprawie opłat planistycznych.
 6. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta - stan obecny i zamierzenia projektowe.
 7. Informacja na temat zasobów mieszkaniowych miasta: sprzedaż mieszkań komunalnych, stan zasobu mieszkań socjalnych, pustostany i perspektywy ich zagospodarowania na cele mieszkaniowe, zaległości czynszowe.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2019.
 9. Informacja na temat realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2019 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pomocna Dłoń” za 2019 r.
 11. Informacja o działalności Żłobka Miejskiego z uwzględnieniem dotacji z Rządowego Programu „Maluch”.
 12. Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym.
 13. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo przeprowadzenia kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Grajewie;
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Grajewo;
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
 4. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
 5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
 6. udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży.

​15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
17. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta Grajewo.

18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie XX sesji Rady Miasta
     (za: UM Grajewo)

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.