Burmistrz zaprasza

aktualizacja: 2018-02-02 17:04:20     nr wiadomości: 34238     przeczytano: 2997     Ilość komentarzy komentarze: 0

 Burmistrz Szczuczyna zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn oraz projektu skorygowanej Diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Szczuczyn.

    Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna zaprasza na spotkanie dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczuczyn poprawionej Diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz skorygowanych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

    Spotkanie odbędzie się dnia 9 lutego 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, mała sala konferencyjna

    Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

- mieszkańcy Gminy, 
- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; 
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą; 
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
- organy władzy publicznej; 
- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

    Materiały tj. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy wraz z załącznikami (mapami), skorygowana diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczuczyn oraz formularz konsultacyjny dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce Rewitalizacja 
- na stronie internetowej Gminy www.um.szczuczyn.pl w zakładce Rewitalizacja 
- w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie , pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.

    Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały i skorygowanej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej Gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.