Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 7547 wyświetleń

Ćwiczenia "Egida - 18"

Ćwiczenia

20 osób planowanych, jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, brało udział w ćwiczeniu pod kryptonimem "EGIDA - 18" w Grajewie. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną, dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej i technik interwencji.

W niedzielę, punktualnie o godzinie 7.00, w 5 jednostkach Policji na terenie województwa podlaskiego rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida 18”. To jedno z największych tego typu działań, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej.

„EGIDA-18” jest przedsięwzięciem z zakresu przygotowań obronnych w Policji, mającym na celu praktyczne sprawdzenie założeń planistycznych dotyczących rozbudowy struktury organizacyjnej w procesie powoływania osób do odbycia ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, który stanowi istotny element sytemu doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa. Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, a na terenie województwa podlaskiego uczestniczyło w nich 99 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie była jedną z wytypowanych jednostek, w której przeprowadzono to przedsięwzięcie. W ćwiczeniu na terenie miasta wzięło udział 20 rezerwistów. Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi oraz warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Rezerwiści obejrzeli pokaz technik i taktyk interwencji zaprezentowany przez funkcjonariuszy grajewskiej komendy.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

KPP w Grajewie

Komentarze (3)

Rezerwiści? Czyli ORMO? ;)

Pomyślałem o tym samym , od razu z ORMO się skojarzyło.

boją się rządzący obywatela to broń zabierają nawet zabytkową czarno prochowa i szukają nowych ZOMO ORMO itd. Szacunek dla policji ze na jakiś czas przestali mandaty pisać tylko pouczenia dawać pokazali że nie sa tylko pachołkami władzy.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.