"e-Sieciówka"

aktualizacja: 2019-06-21 11:23:06     nr wiadomości: 39533     przeczytano: 3306     Ilość komentarzy komentarze: 0

3 czerwca br. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Grajewie podpisali umowy na dofinansowanie na budowę  i przebudowę dróg lokalnych w ramach programu „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wsparcie w kwocie 2 221 00,81 zł otrzymano na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B na odcinku Bęćkowo-Szczuczyn” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1820B na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz” . Całkowity koszt obu tych inwestycji wynosi 4 442 001,63 zł. Planowany termin oddania ww. dróg do użytkowania upływa 14 października br.

6 czerwca br. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie oficjalnie przekazało plac budowy na realizację zadania pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności-budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem". Wartość przedsięwzięcia wynosi  27 950 520 zł.

10 czerwca br. Zarząd Powiatu Grajewskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie. Ofert należy składać do 25 czerwca br.

13 czerwca br. uroczyście zakończono rok akademicki 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grajewie. Punktualnie o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ambitni i wierni członkowie zebrali się, by podsumować kolejny rok działalności UTW.

16 czerwca br. w parku przy ul. Wojska Polskiego odbyły się konsultacje dotyczące rewitalizacji zlokalizowanego tam budynku.

17 czerwca br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo”. W ramach prac na długości 3,32 km drogi wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej, roboty wykończeniowe, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, ułożono chodniki i wjazdy, zamontowano progi zwalniające, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wartość wykonanych robót wyniosła 4 727 584,38 zł. Realizacja zadania przez Powiat Grajewski była możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z UE, a także wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Grajewo.

17 czerwca br. na stadionie przy klubie „Hades” w Grajewie rozegrane zostały IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. O miano najlepszej rywalizowały drużyny  Grajewa, Białaszewa, Ciemnoszyj, Rajgrodu, Rudy, Radziłowa, Szczuczyna i Wąsosza, łącznie 11 drużyn.

24 czerwca br. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A przeprowadzona zostanie otwarta rozprawa administracyjna dla społeczeństwa, będąca elementem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „Układ kogeneracyjny zasilany biogazem z fermentacji beztlenowej oczyszczalni ścieków ze stacją suszenia w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Grajewie” przewidzianego do realizacji na terenie miasta Grajewo przy ul. Ekologicznej, działka nr 1917, którego Inwestorem jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” w Grajewie, ul. Elewatorska 13.

26 czerwca br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się IX sesja Rady Miasta Grajewo podczas której radni  m.in. podejmą uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2018 rok, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok a także w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok.

 

e-Grajewo.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.