Śladami Patrona Zespołu Szkół

aktualizacja: 2019-06-09 22:45:03     nr wiadomości: 39434     przeczytano: 4154     Ilość komentarzy komentarze: 3

JUBILEUSZ 10-LECIA NADANIA IMIENIA I SZTANDARU DLA ZS W SZCZUCZYNIE

W piątek, siódmego czerwca 2019 roku w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie obchodzono 10. rocznicę legendarnego Patrona tej szkoły.      

Po zabiegach byłego dyrektora mgr Ryszarda Klimczaka z Radą Pedagogiczną, Rada Powiatu Grajewskiego zaakceptowała wniosek zmiany imienia i sztandaru. Uchwałą z 23.01.2009 roku placówce oświatowej nadano nową nazwę – Zespół Szkół w Szczuczynie imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Ze względów organizacyjnych uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru odbyła się 04. 06.2009 roku.          

Począwszy od 1. rocznicy w 2010 roku, systematyczne obchody Dnia Patrona w Zespole Szkół kontynuuje dyrektor placówki oświatowej mgr Anna Jagusz. Uroczystości mają na celu pielęgnowanie przez młodzież tradycji patriotycznych opartych na ideach Patrona szkoły.  

Nowe Imię przyjęto z kilku względów. Nadane w dniu 13.10.1979 r. imię plut. Józefa Kropiwnickiego (zastrzelonego milicjanta) i sztandaru dla ZSZ ufundowanego przez byłą Milicję Obywatelską w Łomży – odrzuciła historyczna prawda. Natomiast marszałek J. Piłsudski to postać nieporównywalna, wybitna i niezwykle propolska.  Swoją postawą, w tym determinacją, dawał osobisty dowód i zachętę do heroizmu, poświęcenia i umiłowania kraju. Do historii przeszedł jako odważny, wielki polski strateg i przewidujący polityk. Był skromnym, nieczerpiącym korzyści ze sprawowanej władzy i całym sercem – oddany Ojczyźnie.     

Nadanie szkole imienia Marszałka to powrót do tradycji, bowiem już w 1933 r. istniejąca w budynku przy ul. Szczuki 1 – VII Klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa nosiła imię Marszałka J. Piłsudskiego. Zatem uchwała z 23.01.2009 r. nadająca to imię, przywróciła prawo posiadania placówce oświatowej sztandaru i imienia Naszego wielkiego rodaka.  

Pośrednim powodem do dumy jest i to, że Jesienią 1921 r., kiedy społeczność Grajewa spontanicznie witała przejeżdżającego przez to miasto Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, duża ilość ludzi ze Szczuczyna (w tym nawet i Żydów), uczestniczyła w radosnej chwili. Witali wybawiciela z niewoli – pogromcę Bolszewików.   

             Szkoła przez nadanie jej imienia Bohatera określiła swoją indywidualność i tożsamość.

 

ZARYS PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI  

Z budynkiem przy ul. Szczuki 1 łączy się ogrom chwil radosnych, ale i łez przelanych z powodu najeźdźców. Budynek zbudowany z cegły rozebranych koszar 4.Pułku Ułanów Dońskich, mieścił szkoły, potem gestapo i areszt podziemny z metalowymi drzwiami. Po II w. św. w obiekcie otwarto Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Ambicje sprawiły, że od 01.09.1948 r. w Szczuczynie rozpoczęła działalność chluba tego miasta – Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa (PŚSZ). Szkoła inspirowana potrzebami społecznymi przeobrażała się, doskonaliła, aż doszła do statusu szkoły wiodącej na Podlasiu.    

Po latach cierpień, godność Patrona i pragnienie prawdziwej historii Polski, reaktywują uczucia patriotyczne uczniów i całego środowiska w III RP.     

W dniu 7. 06.2019 r., na ścianie frontowej ZS w otoczeniu sztandarów, barw narodowych i przybyłych gości, prezentowała się dumnie tablica z inskrypcją: „W X rocznicę nadania Zespołowi Szkół w Szczuczynie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, społeczność szkolna i ZPRP o/Szczuczyn. Szczuczyn, czerwiec 2019”. Tablicę, w towarzystwie gości i dyr. pułk. Anny Jagusz, odsłoniła siedmioletnia Marysia Łynko, którą wrażliwy na wszystko Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński (wykorzystując własne predyspozycje), uniósł do góry w celu uchwycenia przez dziecko płótna. Sprytny ruch i przed publicznością ukazał się portret Marszałka w otoczeniu czterech orzełków z czapek wojskowych z cyframi pułkowymi – od góry nr „1” i u dołu nr „3”.  Całość tablicy łączyła wymowna i trwała, laserowa grafika napisu.     

Tablicę poświęcił proboszcz parafii Szczuczyn (od 3. 09. 2017 r.), ks. kan.  Jacek Majkowski. Wartę honorową przy tablicy objął Jan Łopacki i Stefan Łopacki z Oddziału ZP RP na Białorusi, z którego na uroczystość przybyły cztery osoby: Denis Krawczenko, Czesław Remizowicz, Jan Łopacki i Stefan Łopacki. Kierowana przez Denisa Krawczenkę drużyna, działająca na Białorusi (Mińsk, Witebsk, Grodno) jako Grupa Wolontariuszy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jest przypisana do Oddziału ZP RP w Szczuczynie (Polska).        

Pod tablicą pamiątkową delegacja z Białorusi złożyła woreczek z Ziemią Katynia. Kwiaty złożył Poseł na Sejm K. Gwiazdowski, Starostwo Grajewskie, Burmistrz A. Kuczyński i inni.

Inicjatorem posiadania przez szkołę tablicy pamiątkowej była dyrektor, a jednocześnie prezes ZP RP – Anna Jagusz oraz wiceprezes Adam Jagusz. Powstanie tablicy jak i cała uroczystość uzależniona była hojnym gestem Przyjaciół jako niezawodnych fundatorów. Doskonałą merytorycznie i konstrukcyjnie tablicę wykonał były nauczyciel tej szkoły Józef Bardłowski–prezes wiodącej firmy „Jobimet” w Białymstoku. Były też składki nauczycieli i pracowników usługowo-administracyjnych, którzy podczas uroczystości   pełnili wolontariat wspierający.  

Dyrektor Anna Jagusz, z nauczycielem języka angielskiego mgr Łukaszem Kowalskim, w asyście siedmioletniej –Piłsudczykówny, rozpoczęli uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej.      

W uroczystości uczestniczyli: emerytowani nauczyciele ZS, uczniowie tej szkoły i jej absolwenci, dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Karwowska, przedstawiciele Publicznego Gimnazjum, ZS z Niećkowa, SP z Niedźwiadnej, Wąsosza z Panem Jackiem Jaworowskim, członkowie zaprzyjaźnionych Związków Piłsudczyków, przedstawiciele; Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Grajewskiego, Urzędu Miasta Szczuczyn, Jednostki Strzeleckiej z Grajewa, OSP w Szczuczynie, etc.

            Dyrektor szkoły Anna Jagusz powitała skład osobowy gości, którymi byli: Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący Zarządu Powiatowego Prawo i Sprawiedliwość w Grajewie – Kazimierz Gwiazdowski, z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – Juliusz Jakimowicz, Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński, Dyr. Biura Posła K. Gwiazdowskiego - Monika Stefańska, st. kpt. Arkadiusz Lichota z KP PSP w Grajewie i inni.  

W programie na tę wyjątkową okazję, pod kierunkiem nauczyciela polonisty mgr Katarzyny Romanowskiej, uczniowie doskonale spisali się w dialogu z widownią podczas interpretacji recytowanych wierszy, a wokaliści potrafili improwizować melodią jak doświadczeni artyści.    

Narrację występów artystycznych prowadzili: Aleksandra Karwowska- kl. II TL, Piotr Laszczkowski -kl. II TS, a w roli Marszałka J. Piłsudskiego spełniał się – Patryk Rydzewski-kl.  III TS. Uczniowie recytowali utwory literackie: Juliusza Słowackiego "Do Matki" – Agata Wasilewska-kl. III TL, "Ponad 100 lat" – Paulina Zamojska-kl. III TL, "Na krwawy matko idę bój" – Hubert Strzałko-kl. II TS, "Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą" – Joanna Grzymkowska-kl. III TL, "Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli" – Oliwia Domiziak-kl. II TL, Jana Lechonia "Piłsudski" – Maria Bogdanowicz-kl. III TL. Julia Jankowska-kl. III TL w strofach wiersza Heleny Bocheńskiej „Modlitwa za Polskę” położyła nacisk na słowa:  

 

 „(…) Niech nasza Polska wśród narodów stanie

Dzielna i mądra, jednością złączona,

O to Cię prosim z głębi duszy Panie

Ojcowskie ku nam wyciągnij ramiona!”

 

Śpiewem, jak zwykle zadowolili Gości absolwenci, dziś już profesjonaliści. Wiedzieli co i jak wykonać, żeby wprowadzić pożądany nastrój. Oto wokaliści pod niezmiennymi nazwiskami: Monika Czaplicka, Katarzyna Pługów oraz Adam Jagusz i Przemysław Jagusz.   

Z utworów literackich szerokim strumieniem przelewała się w polskie serca świadomość ich kontekstu.

Piłsudczyk zapytany – co sądzi o potrzebie podobnego ruchu patriotycznego, odpowiedział:

- „Żyjemy w dobie kryzysu politycznego i patriotycznego. Musimy budować autorytety, które pomogą prowadzić młodych do zwycięstwa nad totalnym zagrożeniem. Autorytetami są nam nauczyciele, szczególnie historii i języka polskiego. Współczesna Polska boryka się z ogromem problemów wynikających z braku społecznych autorytetów, posiadamy jedynie słabość w dążeniu do realizacji własnych, egoistycznych celów.”    

W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali: dyrektor szkoły a zarazem Prezes Szczuczyńskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP – Anna Jagusz, przedstawiciel Starostwa Grajewskiego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białymstoku i inni.   

Gość spotkania w mundurze podkreślił: „To wspaniałe święto!  Odwołujemy się do tego, co jest nam bardzo ważne. Pielęgnujemy pamięć o wyjątkowych ludziach, o dramatycznych, ale niezwykle istotnych dla Polaków wydarzeniach.” Wspomniał też o prowadzonej przez pułkownika Adama Jagusza bogato wyposażonej Izbie Historycznej Józefa Piłsudskiego.

Okolicznościowe upominki i słowa podziękowania wymieniono pomiędzy Dyrekcją a Gośćmi.  

Po uroczystości, na zacisznym placu apelowym delektowano się tradycyjną żołnierską grochówkę z kuchni – Leszka Jagusza (od której J. Piłsudski nigdy nie stronił, choć na deser zechciałby uwielbiane przez siebie ciasto ze śliwkami.)   

  

POWSTANIE ZP RP W SZCZUCZYNIE

Anna Jagusz pracę w Zespole Szkół w Szczuczynie rozpoczęła 1 września 1982 r., a od roku 2010 pełni obowiązki dyrektora tej placówki. Jej staraniem, już od 15 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół, powstał Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Szczuczynie. Po czterech latach, w niedzielę, 22 maja 2016 r. w kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie przekazano sztandar Oddziałowi Związku Piłsudczyków RP. Anna Jagusz jest prezesem Oddziału i posiada stopień organizacyjny pułkownika Związku Piłsudczyków RP.  Jej mąż, Adam Jagusz – jest wiceprezesem ZP RP i posiada stopień pułkownika, nadany 18 sierpnia 2016 r. w Częstochowie przez prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Generała Dyw. ZP RP Stanisława Władysława Śliwę (podczas II Pielgrzymki Piłsudczyków na Jasną Górę). 

  

JUBILEUSZOWE REFLEKSJE    

Nauczyciele Zespołu Szkół od ponad siedemdziesięciu lat kierując się dewizą, że: „Słowa uczą, a przykłady pociągają” – umożliwiają uczniom zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce życiowej. Szkoła wzbogaca wciąż ofertę edukacyjno-wychowawczą umożliwia uczniom zdobywanie konkretnej i najnowszej wiedzy, stwarza odpowiednie warunki dla dojrzewania społecznego, rozwijania umiejętności interpersonalnych i prawidłowego formułowania celów życiowych.

Elementem sprzyjającym rozwojowi szkoły jest dobra współpraca dyrekcji z rodzicami i środowiskiem społecznym, a w działaniach wspierają szkołę liczne instytucje i Rada Rodziców.

Dotychczasowa działalność ZS, pod kierunkiem operatywnej p. dyrektor, jest też źródłem satysfakcji dla grona Pedagogicznego, pracowników administracyjno-usługowych i środowiska.

Z pewnością jest to osobisty sukces Pani Anny Jagusz, która jest dla uczniów oraz koleżanek i kolegów nie tylko dyrektorem, ale przyjacielem, a często nawet matką i pocieszycielem.

W chwilach zwątpienia, pomagał też Marszałek K. J. Piłsudski, który wierzył, że po gorszym dzisiaj nastąpi lepsze jutro. Pragnął, aby Polska była krajem wolnym. Mówił też, że patriota to ten, kto szanuje i ceni swoją przeszłość i to on zasługuje na pamięć o nim w przyszłości.

Polacy znają z historii różne drogi, które wiodły do niepodległej Polski. Szły one (…) z ziemi włoskiej do Polski, drogi na Sybir, przez powstanie styczniowe, listopadowe, legionowe okopy, wrześniowe bitwy obronne, katyńskie mogiły, kominy Auschwitz, walki o Ostrą Bramę, Lwów, Warszawę, Monte Cassino, partyzancki głód i brak amunicji, więzienie w swojej Ojczyźnie i śmierć od braci, robotnicze bunty, rozpacz stanu wojennego i wolność niesioną przez "Solidarność".   

Uważam, że z tych skrawków historii naszej Ojczyzny, wyrasta mit patriotyzmu.  Czym jest miłość do Ojczyzny? – pytam. Miłość do Ojczyzny to: tablice, pomniki, krzyże z brzozy, obiekty sakralne, ołtarze, to odpowiedzialność za jej obecny i przyszły kształt. Cyprian Norwid pisał: "Ojczyzna – to wielki, zbiorowy obowiązek". My też nie możemy się czuć zwolnieni od tej odpowiedzialności.  

Pamiętajmy, że odsłonięta Tablica, przywołuje nam pamięć o tych, którzy za nas zginęli, na co wskazał św. Jan Paweł II w Warszawie słowami: "Gdzie twoje groby, Polsko, gdzie ich nie ma!?"    

 

GALERIA ZDJĘĆ 

            Tekst, zdjęcia i film: ©Stanisław Orłowski 

 

     Film: https://youtu.be/EecO2_7kKCI 

"Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że to wszystko co robimy dla innych jest tym, co naprawdę warto robić". Carroll Levis Dziękujemy Panu Stanisławowi Orłowskiemu za współpracę w dziedzinie edukacji i pomoc w kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły. Życzymy szczęścia i pomyślności w realizacji zamierzeń, aby praca na niwie artystycznej przynosiła wiele zadowolenia i satysfakcji oraz uznania i życzliwości. Z wyrazami szacunku
Napisał: Nauczyciel języka polskiego i uczniowie ZS w Szczu dodano: 2019-06-11 07:06:06

Rzeczywiście, to jest publikacja godna wysokiej klasy. Czytam, oglądam i drukuję niektóre teksty od kilku lat i nie dziwię się pracowitej formie przekazu, którą autor nie tylko tu stosuje, bowiem posiada On pedantyczną osobowość, odpowiedzialność za słowo. Przekazuję moje uznanie dla znakomitego portalu e-Grajewo. Pozdrawiam z wielkim szacunkiem.
Napisał: Karol SLR dodano: 2019-06-21 15:00:59

Dlaczego Pan Stanisław nie zamieszcza wszystkich komentarzy ?
Napisał: alfred dodano: 2019-06-26 09:28:47

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.