poniedziałek, 27 września 2021

Powiat Grajewski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Grajewo, 15.07.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY

Wykaz został sporządzony zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2021 Wojewody Podlaskiego
z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Grajewo

 

Lp.

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                  i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości (zł)

Koszty dokumentacji (akty notarialne, wpisy wieczystoksięgowe) (zł)

Forma zbycia

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

obręb Sojczyn Borowy

gm. Grajewo

641

0,0487

LM1G/00044093/3

drogi

2 435,00

koszty notarialne
i wieczystoksięgowe

darowizna

-

2

obręb Sojczyn Borowy

gm. Grajewo

644/1

0,0116

LM1G/00044093/3

drogi

580,00

koszty notarialne
i wieczystoksięgowe

darowizna

-

 

 


Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 21 lipca 2021 r. do dnia 11 sierpnia 2021 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Informacji o nieruchomościach przeznaczonych do zbycia udziela Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, pokój nr 8, tel. 86 273 84 82. Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Starosty Grajewskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

środa, 22 września 2021

Mówię TAK drodze S16

wtorek, 21 września 2021

XLVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.