poniedziałek, 27 września 2021

Wiadomości

XLV sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lipca 2021

XLV sesja Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lipca 2021

W dniu 26 lipca 2021 r. w Grajewie odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Grajewskiego.

Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 r. na terenie powiatu grajewskiego.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu grajewskiego, od dnia 1 września 2021 r.,
  2. w sprawie zmiany określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. w Powiecie Grajewskim,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  4. w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Gminie Wąsosz przez Powiat Grajewski,
  5. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2021,
  6. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2021-2024.
 8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

Zamknięcie sesji.   

 

Sesja online

 

 

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.