wtorek, 26 października 2021

Wiadomości

XXXI sesja Rady Gminy Grajewo (16.09.)

XXXI sesja Rady Gminy Grajewo (16.09.)

16 września 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Grajewo, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Grajewo na rok szkolny 2021/2022. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Grajewo lub jej jednostkom. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2021 rok. 
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2021-2030. 
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Grajewo w roku szkolnym 2021/2022.
 15. Informacja o stanie przygotowań szkół w Gminie Grajewo do roku szkolnego 2021/2022.
 16. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Dąbrowski

 

poniedziałek, 25 października 2021

Jesienne zarybianie jeziora Toczyłowo i Mierucie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.