Zarząd Dróg Powiatowych

aktualizacja: 2018-07-21 09:50:43     nr wiadomości: 36261     przeczytano: 6699     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1836 B Łoje Awissa - Czachy” w km 6+223÷6+660; 6+710÷6+770; 6+802,6÷6+863 polegającej nawy konaniu robot budowlanych polegających na:

a) roboty przygotowawcze:  odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym,  karczowanie krzaków i podszycia. Wywiezienie i spalenie pozostałości po karczunku,  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)o grubości warstwy do 10cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład i jego utylizacją,  rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 5cm wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją,  rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 16-20cm wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją,  rozebranie barier ochronnych betonowych na słupkach w podłożu gruntowym wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją,

 

Specyfikacja - www.bip.starostwograjewo.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.