Zasiłek opiekuńczy

aktualizacja: 2019-07-18 19:28:50     nr wiadomości: 39749     przeczytano: 2865     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko. Z tej opcji można skorzystać także, gdy wsparcia i pomocy potrzebuje nasz rodzic. W ciągu roku kalendarzowego z tytułu sprawowania opieki nad chorym rodzicem przysługuje 14 dni zasiłku.

- Z zasiłku opiekuńczego mogą korzystać osoby opłacające obowiązkowe bądź dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek na chorego rodzica przysługuje nawet wtedy, gdy z nim nie mieszkamy, ale faktycznie będziemy sprawować nad nim opiekę. Co więcej, możemy skorzystać z zasiłku opiekuńczego także wówczas, gdy rodzic mieszka z kimś innym, ale domownicy chorego rodzica są również osobami chorymi, niezdolnymi fizycznie lub psychicznie, do zapewnienia opieki na czas choroby rodzica - wyjaśnia Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Aby móc zająć się chorym rodzicem, należy otrzymać zaświadczenie lekarskie z danymi osoby chorej i osoby opiekującej się nią. Powyższe dokumenty wraz z drukiem Z-15B trzeba złożyć do pracodawcy. Warunkiem wypłaty zasiłku opiekuńczego, jest wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego razem z chorą osobą w okresie, na jaki zostało wystawione zwolnienie lekarskie. Jeśli chodzi o miejsce sprawowania opieki – to może to być miejsce zamieszkania osoby chorej bądź miejsce zamieszkania pracownika korzystającego z zasiłku opiekuńczego.

- Świadczenie zostanie wypłacone, gdy poza pracownikiem w gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu. Jeśli rodzice osoby ubezpieczonej mieszkają razem, ale jeden z nich jest schorowany lub wiek nie pozwala mu na opiekę nad potrzebującym współmałżonkiem, pracownik może otrzymać zasiłek opiekuńczy – zaznacza rzecznik ZUS.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na 14 dni w ciągu całego roku kalendarzowego, bez względu na liczbę osób, które są do niego uprawnione oraz członków rodziny, którzy wymagają opieki. Okres ten wlicza się do 60-dniowego limitu zasiłku opiekuńczego przysługującego na dziecko do ukończenia 14 lat. Świadczenie wypłacane jest w wysokości 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Istotne jest też to, że pracownik dostaje zasiłek także wtedy, gdy zwolnienie jest wystawione w dniu ustawowo wolnym od pracy.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.