Zdalna sesja Rady Powiatu

aktualizacja: 2020-05-21 14:30:58     nr wiadomości: 42410     przeczytano: 2698     Ilość komentarzy komentarze: 1

 29.05.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie XXVI (zwyczajna) sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

4.     Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

5.     Informacja o stanie dróg powiatowych, przygotowaniu do sezonu turystycznego.

6.     Zatwierdzenie sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu Grajewskiego za 2019 r.

7.     Sprawozdanie ze współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

8.     Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,

b)     w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020 – 2023.

9.     Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

10.   Zamknięcie sesji.  

 

Ciekawe jaki maja internet bo radiowym to moze byc jak z Trojka.
Napisał: graj ewo dodano: 2020-05-21 17:14:57

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.