Złóż wniosek na szkolenie

aktualizacja: 2019-11-22 10:25:05     nr wiadomości: 40793     przeczytano: 4742     Ilość komentarzy komentarze: 0

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie można składać wnioski na szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego   do 29 listopada br.

Wnioski można składać w siedzibie PUP, ul. Strażacka 6a, pok. nr 2 (sekretariat), w godz. 7.30 – 15.30 lub drogą elektroniczną (wniosek złożony w formie elektronicznej powinien posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej). Wnioski złożone poza terminem pozostaną bez  rozpatrzenia!

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski, które spełniają wymagania przynajmniej jednego ze wskazanych priorytetów:

• wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 

• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy. 

Wysokość dofinansowania: 

• w przypadku mikroprzedsiębiorców (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza  2 mln. EUR) ze środków KFS może zostać sfinansowane 100% kosztów kształcenia ustawicznego;

• w przypadku pozostałych pracodawców - 80%, (20% kosztów kształcenia pokrywa pracodawca (przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie w/w działań).


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PUP, pok. nr 9,
pod numerem tel. 86 261 30 37 lub drogą e-mail: szkolenia@pupgrajewo.pl
 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.