Zmiany w kategorii lasów

aktualizacja: 2019-09-27 12:27:19     nr wiadomości: 40324     przeczytano: 4454     Ilość komentarzy komentarze: 0

Nadleśnictwo Rajgród informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących proponowanych zmian w kategorii lasów HCVF 3.1. (High Conservation Value Forests).

W związku z korektą zasięgu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej, których zidentyfikowanie jest jednym z wyznaczników prowadzenia dobrej gospodarki leśnej wg zasad FSC, Nadleśnictwo Rajgród informuje o możliwości zgłaszania uwag dotyczących proponowanych przez jednostkę LP zmian w tej kategorii.

Do kategorii tych lasów zaliczono typy siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory uznane za siedliska priorytetowe takie jak bory i lasy bagienne 91D0-2 (Vaccinio ulginosi-Pinetum) oraz bory i lasy bagienne 91D0-6 (Sphagno squarrosi-Alnetum, Dryopteridi thelypteridis-Betuletum pubescentis).

Zidentyfikowanie lasów HCVF  w granicach nadleśnictwa umożliwi właściwe, służące zachowaniu i wzmacnianiu charakterystycznych cech poszczególnych typów lasów, gospodarowanie. Do kategorii zostały zaliczone wyżej wymienione typy znajdujące się w dobrym lub doskonałym stanie ochrony, o „reprezentatywności” co najmniej A lub B wg kryteriów Natura 2000.

Zmiana zakwalifikowanej powierzchni w kategorii HCVF 3.1 wynika z wykonania opracowania fitosocjologicznego wykonanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku. Celem prac fitosocjologicznych w Nadleśnictwie Rajgród była weryfikacja i szczegółowa inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wraz z rozpoznaniem aktualnych i potencjalnych zespołów roślinnych i stopnia ich zniekształceń.


Szczegółowe informacje, w tym mapy dostępne są
w biurze Nadleśnictwa w godzinach 8.00–14.30.

Opinie i uwagi można zgłaszać do 25.10.2019 r.
 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.