OGŁOSZENIE

aktualizacja: 2021-04-16 16:39:00     nr wiadomości: 45398     przeczytano: 2401     Ilość komentarzy komentarze: 0

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Grajewo

o przyjęciu przez Radę Miasta Grajewo 

Uchwały Nr XXX/247/21 z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie"

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję o przyjęciu przez Radę Miasta Grajewo Uchwały Nr XXX/247/21 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie".

Z treścią przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, pokój nr 32, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://bip.um.grajewo.pl/ w zakładce Informacje i ogłoszenia. 

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.