Gmina Grajewo

aktualizacja: 2017-06-27 12:44:17     nr wiadomości: 32300     przeczytano: 3098     Ilość komentarzy komentarze: 0

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. 862 723 000, 
Fax. 862 723 000
E-mail uggrajewo@onet.pl, 
WWW bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5ff056df-1128-4ff3-971f-91995532936b

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie m. Wierzbowo o długości 1 030,00 m, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 679 obejmujące między innymi: usunięcie lokalnego zakrzaczenia, ułożenie warstwy odcinającej z piasku w miejscu widocznych nierówności podłużnych, wykonaniu dolnej warstwy nawierzchni żwirowej, ułożeniu górnej warstwy nawierzchni żwirowej na całym odcinku, wykonaniu nawierzchni żwirowej na zjazdach na drogi polne i pola.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.