Remont bieżący budynku

aktualizacja: 2018-01-26 09:04:44     nr wiadomości: 34175     przeczytano: 2951     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiot zamówienia stanowi Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące:

1) remont bieżący pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie,

2) remont bieżący łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie,

3) remont bieżący dwóch pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie,

4) remont bieżący pomieszczenia Wydziału Geodezji i Kartografii na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie.

 

1) Zakres robót w zakresie Remontu bieżącego pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie obejmuje: a) skucie tynku na ścianach i sufitach miejscami, b) uzupełnienie tynku wapiennego, c) gruntowanie podłoży preparatami - dotyczy sufitów i ścian przed malowaniem oraz posadzek przed niwelacją podłoża, d) wewnętrzne gładzenie gipsowe na ścianach i sufitach, e) wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej posadzek z zaprawy samopoziomującej gr. min. 5 mm, f) posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolikami, g) montaż drzwi wewnętrznych, h) dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich, sufit, i) dwukrotne malowanie farbami strukturalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich, ściany, j) demontaż i montaż opraw oświetleniowych i przełączników, k) montaż nowych opraw oświetleniowych, l) sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, m) wywiezienie gruzu.

Powiat Grajewski
19-200 Grajewo
Strażacka 6B
Tel. 0-86 2738479, 2738463
Fax. 0-86 2738462
E-mail starostwograjewo@poczta.onet.pl
WWW bip.starostwograjewo.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.