Powstaną nowe drogi

aktualizacja: 2020-06-18 08:46:02     nr wiadomości: 42658     przeczytano: 6669     Ilość komentarzy komentarze: 2

W wyniku przeprowadzonych i zakończonych postępowań przetargowych w trybie ustawy Prawo Zamówień  Publicznych uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06.2020 r. oraz 15.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo przy ulicy Komunalnej 6 dokonano podpisania umów budowlanych branży drogowej na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących:

  • Przebudowa drogi gminnej Nr 142534B w m. Brzozowo o długości 1,04 km, wartość umowy – 711 237,48 zł, termin realizacji – do dnia 30.09.2021 r.
  • Przebudowa dróg gminnych relacji Kurki – Kurejwa, Popowo – Kurejwa o długości 2,24 km, wartość umowy – 1 331 678,28 zł, termin realizacji – do dnia 31.10.2022 r.
  • Przebudowa drogi gminnej nr 103336B Szymany – Szymany Kolonie o długości 4,05 km, wartość umowy – 3 313 411,43 zł, termin realizacji – do dnia 31.10.2022 r.

Umowy podpisane zostały przez Gminę Grajewo reprezentowaną przez P. Wójta Stanisława Szletera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – P. Moniki Zorczykowskiej, a firmą STRABAG  Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków reprezentowaną przez Pełnomocnika P. Justynę Wojciechowską.

W/w zadania o ogólnej wartości 5 356 327,19 zł zostaną zrealizowane przy współudziale środków własnych gminy oraz dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% robót budowlanych tj. 2 678 163,59 zł.

 

A kiedy droga do Sulewa z kol. Bialaszewo????
Napisał: Mieszkanka dodano: 2020-10-26 11:56:42

A kiedy poprawa nawierzchni w Toczyłowie???
Napisał: Mieszkaniec dodano: 2021-04-16 22:47:29

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.