Emeryci i renciści mogą więcej

aktualizacja: 2018-11-19 13:52:01     nr wiadomości: 37773     przeczytano: 3008     Ilość komentarzy komentarze: 1

Od 1 grudnia emeryci i renciści mogą dodatkowo więcej.

Emeryci i renciści, mogą łączyć pobierane świadczenia z dodatkowym zatrudnieniem. Warto jednak pamiętać do jakiej wysokości przychodu można dorobić, by nie stracić prawa do wypłacanej przez ZUS gratyfikacji. Progi zarobkowe zmieniają się zawsze w ostatnim miesiącu kwartału. Od 1 grudnia  2018 r. kwoty, które można uzyskać pracując ulegną niewielkiemu podwyższeniu. Szczególnie ważne jest to dla osób, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, bowiem jeśli zarabiają więcej niż ustalone limity - ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami, może im zmniejszyć albo zawiesić świadczenie. Jeśli zatem kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 i otrzymują świadczenie, powinni monitorować zmieniające się co 3 miesiące kwoty progów zarobków.

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, w  czerwcu, wrześniu i już za chwilę w grudniu. Można bez żadnych konsekwencji dorabiać do świadczenia, jeśli nasz przychód nie jest wyższy niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta obecnie wynosi 3 206,10 zł. Jeśli jednak przekroczymy ten próg, a nie osiągnęliśmy powszechnego wieku emerytalnego i nie posiadamy ustalonego prawa do emerytury - Zakład może nam zawiesić lub zmniejszyć świadczenie. Nasza wypłata zostanie zmniejszone, jeśli osiągniemy przychód przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130% tego wynagrodzenia. Jeśli nasze zarobki przekroczą 130% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 5 954,30 zł - ZUS zawiesi nam wypłatę świadczenia.

Od 1 grudnia wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Wynosi ona 3 206,10 zł. W przypadku tego świadczenia nie są stosowane kwoty zmniejszenia. Prawo do renty socjalnej jest zawieszane, gdy kwota przychodu przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy.

ZUS nie zmniejsza ani nie zawiesza świadczenia w razie osiągania przychodu w przypadku prawa do emerytury częściowej. Pełna wysokość gwarantowana jest również w przypadku renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach, jak również rent inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową. - Katarzyna Krupicka  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

 

Nie wiadomo, o jakie kwoty chodzi - o brutto, czy netto. Tylko jedno słowo - a wszystko zmienia i rozjaśnia.
Napisał: Adela dodano: 2018-11-24 15:36:32

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.