Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2020-02-18 10:49:47     nr wiadomości: 41518     przeczytano: 4129     Ilość komentarzy komentarze: 0

Rewitalizacja zdegradowanej działki

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: zagospodarowanie całości działki numer 863 położonej w m. Szczuczyn poprzez: a) Roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu, usunięcie karczy i korzeni po zakrzaczeniu. b) Budowę asfaltowego, rowerowego placu zabaw – PUMPTRACK. Asfaltowy, tor rowerowy - PUMPTRACK składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę po której można jeździć w obu kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje się liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu. c) Wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej. d) Wykonanie placów rekreacyjnych z kostki betonowej i piasku. e) Wykonanie podjazdów z kostki betonowej (w tym podjazdu dla osób niepełnosprawnych z balustradami). f) Montaż elementów małej architektury tj. kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, ogrodzenie stalowe z łańcuchami, lampy solarne, urządzenie zabawowe -stożek linowy, zjeżdżalnia grupowa, murek o funkcji siedziska . g) Nasadzenie drzew i krzewów. h) Wykonanie zieleńców na całości działki nie objętej utwardzeniami i innymi nawierzchniami (np. kostką brukową, lub naw. z piasku). Roboty należy wykonać na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej opracowanej przez „GRAF” Pracownia Architektoniczno – Graficzna, ul. Czysta 14, 15-463 Białystok zatwierdzonej zgłoszeniem WA.6743.235.2019 z dnia 20.09.2019r. wydanym przez Starostę Grajewskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera załącznik numer 5 i 8 do SIWZ, stanowiące wzór umowy, dokumentację projektową. 3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.