Konsultacje społeczne

aktualizacja: 2019-09-24 15:09:24     nr wiadomości: 40285     przeczytano: 3944     Ilość komentarzy komentarze: 0

W dniu 18 lipca 2019 roku Miasto Grajewo, podpisując umowę z Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, przystąpiło do projektu pn.: "Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II". Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach pogłębionych konsultacji społecznych opracowywana jest zmiana "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Sportową, Piłsudskiego, Braci Świackich i Partyzantów w Grajewie". Obszar objęty zmianą planu ilustruje załączona  mapka.

Konsultacje mają na celu głównie wspólne wypracowanie z mieszkańcami pożądanej struktury terenu. Odbywa się to przy zastosowaniu następujących technik: metody analizy fotograficznej, metody samorządowego panelu SMS, techniki warsztatu konsultacyjnego z użyciem map. Swoje opinie i uwagi można wyrazić w serwisie internetowym pod adresem: kosultacje.podlasie.pl/grajewo/, a także w otwartym punkcie konsultacyjnym w okresie  od 2 września do 30 listopada 2019 r - Urząd Miasta Grajewo, pokój nr 32; w każdą środę w godz. 7.30-17.00.

Podczas dni otwartych (happeningów) zbierane są opinie i propozycje w konsultacjach za pomocą ankiet. Spotkania prowadzone są przez profesjonalnych moderatorów.

Podczas dotychczasowych spotkań z mieszkańcami pytano m.in. o preferowane wielkości działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną, czy powinno dążyć się do likwidacji pieców fizycznych, czy kolorystyka dachów lub elewacji na budynkach jednorodzinnych powinna być ujednolicona, czy też o lokalizację w centrum Miasta naziemnego parkingu wielopoziomowego.

Kolejne spotkanie, na które organizatorzy serdecznie zapraszają, odbędzie się 27 września 2019 r. od godz. 18.00, w Muzeum Mleka, podczas spotkania "Przy kawie i muzyce" Grajewskiego Centrum Kultury. 

Zapraszamy także do udziału w warsztatach, które odbędą się w sali konferencyjnej Centrum Tradycji i Mleczarstwa dn. 5 października 2019 r. w godz. 9.00-15.00, prowadzonych techniką konsultacyjną z użyciem map.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.