Nabór na stanowisko urzędnicze

aktualizacja: 2019-07-16 11:56:30     nr wiadomości: 39728     przeczytano: 4074     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wójt Gminy Prostki
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
w Urzędzie Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44B

 

I. Dane podstawowe:

      1.  Nazwa stanowiska pracy: inspektor ds. drogownictwa.

      2.  Komórka organizacyjna: Referat Inwestycji i Rozwoju.

      3.  Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy.

II. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 4. Wykształcenie co najmniej średnie.
 5. Staż pracy (co najmniej: 3 lata – wykształcenie wyższe, 5 lat – wykształcenie średnie).
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. drogownictwa.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Znajomość przepisów ustaw:

         - prawo o ruchu drogowym,

         - o drogach publicznych,

         - o samorządzie gminnym,

         - o pracownikach samorządowych,

         - o finansach publicznych,

         - prawo budowlane,

         - prawo zamówień publicznych,

         - kodeks postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie:

- w przygotowywaniu i realizacji inwestycji drogowych,

- w wykonaniu remontów bieżących i utrzymaniu dróg,

(co najmniej 2 lata pracy na stanowisku związanym z przebudową, remontem lub utrzymaniem dróg).

      2. Prawo jazdy kat B.

      3. Dodatkowe wykształcenie, kursy, szkolenia, uprawnienia zawodowe z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku.

 1. Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i obowiązkowość.
 2. Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 611 28 53.
 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.