Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2015-11-12 14:23:58     nr wiadomości: 26729     przeczytano: 4159     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy dróg gminnych nr  102978B ul. Konopskiej; nr  102976B ul. Łąkowej; nr  102979B ul. Stefczyka; nr 102980B ul. Działkowej; nr 102981B ul. Kwiatowej; nr  102922B ul. Kolejowej, w ramach zamierzenia pn. „Przebudowa nawierzchni brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie – etap I (z wyłączeniem ul. Konopskiej)”.


Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2013, poz. 687 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego   (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Burmistrza Miasta Grajewo  ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 06.11.2015 r. decyzję  nr 2/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa nawierzchni brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie – etap I (z wyłączeniem ul. Konopskiej)”.


  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu   na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Grajewo. Stronami postępowania                  w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych   na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Działki nr ewid. 2276, 2277/3, 2297, 2300/1, 2307, 2305/1, 2306/5, 2308/5, 2308/8, 2310, 2312/2, 2317, 2328/1, 2332/2, 2337/2, 2337/5, 2338/1, 2339, 2340, 2344/1, 2412/3, 3159/1, 3167/1, 3169/1, 3179/1, 3184, 3183, 3764, 3928/1, 2315/5, 2320/3, 3168/1, 3170/1 oraz części działek nr 2267, 2268, 2269/1, 2269/2, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2277/1, 2278, 2279, 2282, 2293/2, 2293/4, 2293/5, 2295, 2298, 2315/2, 2315/8, 2316, 2320/4, 2321, 2332/3, 3170/2, 3178/2, 3179/2, 3180, 3181, 3182, 3565, 3566, 3568/7 obręb Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo,


Działki objęte liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:

działka nr ewid. 2315/5 o powierzchni 0,0017ha - obręb ewid. Grajewo
działka nr ewid. 2320/3 o powierzchni 0,0010ha - obręb ewid. Grajewo
działka nr ewid. 3168/1 o powierzchni 0,0122ha - obręb ewid. Grajewo
działka nr ewid. 3170/1 o powierzchni 0,0123ha - obręb ewid. Grajewo.


Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Grajewo:
Działka nr ewid. 2267 o pow. 0,0723ha na działki:
a) 2267/1 o powierzchni 0,0660ha      b) 2267/2 o powierzchni 0,0063ha      

Działka nr ewid. 2268 o pow. 0,0550ha na działki:
a) 2268/1 o powierzchni 0,0524ha      b) 2268/2 o powierzchni 0,0026ha      

Działka nr ewid. 2269/1 o pow. 0,0308ha na działki:
a) 2269/3 o powierzchni 0,0304ha      b) 2269/4 o powierzchni 0,0004ha    

Działka nr ewid. 2269/2 o pow. 0,0252ha na działki:
a) 2269/5 o powierzchni 0,0237ha      b) 2269/6 o powierzchni 0,0015ha 

Działka nr ewid. 2270 o pow. 0,0581ha na działki:
a) 2270/1 o powierzchni 0,0566ha      b) 2270/2 o powierzchni 0,0015ha 

Działka nr ewid. 2271 o pow. 0,0913ha na działki:
a) 2271/1 o powierzchni 0,0898ha      b) 2271/2 o powierzchni 0,0015ha 

Działka nr ewid. 2272 o pow. 0,1926ha na działki:
a) 2272/1 o powierzchni 0,1917ha      b) 2272/2 o powierzchni 0,0009ha 

Działka nr ewid. 2273 o pow. 0,1247ha na działki:
a) 2273/2 o powierzchni 0,1227ha      b) 2273/1 o powierzchni 0,0020ha 

Działka nr ewid. 2274 o pow. 0,1084ha na działki:
a) 2274/2 o powierzchni 0,1076ha      b) 2274/1 o powierzchni 0,0008ha 

Działka nr ewid. 2275 o pow. 0,0908ha na działki:
a) 2275/2 o powierzchni 0,0903ha      b) 2275/1 o powierzchni 0,0005ha 

Działka nr ewid. 2277/1 o pow. 0,1113ha na działki:
a) 2277/6 o powierzchni 0,1004ha      b) 2277/5 o powierzchni 0,0109ha 

Działka nr ewid. 2278 o pow. 0,0590ha na działki:
a) 2278/2 o powierzchni 0,0478ha      b) 2278/1 o powierzchni 0,0112ha 

Działka nr ewid. 2279 o pow. 0,3955ha na działki:
a) 2279/3 o powierzchni 0,3230ha      b) 2279/2 o powierzchni 0,0002ha 

c) 2279/1 o powierzchni 0,0723ha 

Działka nr ewid. 2282 o pow. 0,5503ha na działki:
a) 2282/3 o powierzchni 0,5490ha      b) 2282/2 o powierzchni 0,0006ha 

c) 2282/1 o powierzchni 0,0007ha 

Działka nr ewid. 2293/2 o pow. 0,0316ha na działki:

a) 2293/8 o powierzchni 0,0309ha      b) 2293/7 o powierzchni 0,0007ha 

Działka nr ewid. 2293/4 o pow. 0,0607ha na działki:
a) 2293/10 o powierzchni 0,0580ha      b) 2293/9 o powierzchni 0,0027ha 

Działka nr ewid. 2293/5 o pow. 0,0458ha na działki:
a) 2293/12 o powierzchni 0,0445ha      b) 2293/11 o powierzchni 0,0013ha 

Działka nr ewid. 2295 o pow. 0,2045ha na działki:
a) 2295/2 o powierzchni 0,2012ha      b) 2295/1 o powierzchni 0,0033ha 

Działka nr ewid. 2298 o pow. 0,2578ha na działki:
a) 2298/1 o powierzchni 0,0079ha      b) 2298/2 o powierzchni 0,2481ha      

d) 2298/3 o powierzchni 0,0018ha

Działka nr ewid. 2315/2 o pow. 0,0081ha na działki:
a) 2315/12 o powierzchni 0,0072ha      b) 2315/13 o powierzchni 0,0009ha 

Działka nr ewid. 2315/8 o pow. 0,2182ha na działki:
a) 2315/9 o powierzchni 0,2159ha      b) 2315/10 o powierzchni 0,0021ha  

c) 2315/11 o powierzchni 0,0002ha

Działka nr ewid. 2316 o pow. 0,4236ha na działki:
a) 2316/2 o powierzchni 0,0015ha      b) 2316/1 o powierzchni 0,4221ha     

Działka nr ewid. 2320/4 o pow. 0,2733ha na działki:
a) 2320/6 o powierzchni 0,2700ha      b) 2320/5 o powierzchni 0,0033ha 

Działka nr ewid. 2321 o pow. 0,5374ha na działki:
a) 2321/2 o powierzchni 0,5328ha      b) 2321/1 o powierzchni 0,0046ha 

Działka nr ewid. 2332/3 o pow. 0,1580ha na działki:
a) 2332/5 o powierzchni 0,1496ha      b) 2332/4 o powierzchni 0,0084ha 

Działka nr ewid. 3170/2 o pow. 0,3256ha na działki:
a) 3170/4 o powierzchni 0,3201ha      b) 3170/3 o powierzchni 0,0055ha 

Działka nr ewid. 3178/2 o pow. 0,3125ha na działki:
a) 3178/4 o powierzchni 0,3047ha      b) 3178/3 o powierzchni 0,0078ha

Działka nr ewid. 3179/2 o pow. 0,6295ha na działki:
a) 3179/5 o powierzchni 0,6036ha      b) 3179/4 o powierzchni 0,0188ha

c) 3179/3 o powierzchni 0,0071ha

Działka nr ewid. 3180 o pow. 0,1463ha na działki:
a) 3180/2 o powierzchni 0,1300ha      b) 3180/1 o powierzchni 0,0163ha

Działka nr ewid. 3181 o pow. 0,1278ha na działki:
a) 3181/2 o powierzchni 0,1221ha      b) 3181/1 o powierzchni 0,0057ha

Działka nr ewid. 3182 o pow. 0,0708ha na działki:
a) 3182/2 o powierzchni 0,0673ha      b) 3182/1 o powierzchni 0,0035ha

Działka nr ewid. 3565 o pow. 1,5723ha na działki:
a) 3565/2 o powierzchni 1,5333ha      b) 3565/1 o powierzchni 0,0390ha

Działka nr ewid. 3566 o pow. 1,5144ha na działki:
a) 3566/2 o powierzchni 1,5133ha      b) 3566/1 o powierzchni 0,0011ha

Działka nr ewid. 3568/7 o pow. 0,1161ha na działki:
a) 3568/9 o powierzchni 0,1149ha      b) 3568/8 o powierzchni 0,0012ha


Powyższe oznaczenia interpretować:                
ppkt. b), c) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,            
ppkt. a),  d) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.


Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30 - 15.30,  tel. 86 273-84-70.

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”

 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


 Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.