Przebudowa dróg gminnych

aktualizacja: 2018-04-07 20:17:19     nr wiadomości: 34855     przeczytano: 6269     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące następujący zakres:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 –1983,00 (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),

- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm, m2 – 1983,00 (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),

- potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym, m2 – 1730,50 (Grozimy, Szymany – Szymany Kolonie),

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy jako warstwa konstrukcyjna nawierzchni do wymaganych spadków poprzecznych, m2 – 7558.00 (Wojewodzin – Łękowo),

- potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym, m2 – 6054.00 (Wojewodzin – Łękowo),

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej, m2 – 1011,50 (Szymany),

- remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów, m2 – 20,00,

- skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową, m2 – 1011,50 (Szymany), - podwójne utrwalenie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową i kruszywem naturalnym, m2 – 1011,50 (Szymany). 

 

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. 862 723 000

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.